Hygienicko-epidemiologická opatření pro školská zařízení v rámci pandemie Covid-19

25. srpen 2020
V rámci aktuální situace týkající se pandemie Covid-19, poskytuji školským zařízením na základě požadavků MŠMT a krajských hygienických stanic, zpracování těchto dokumentů:


1. Dodatek k systému kritických kontrolních bodů HACCP.
2. Dodatek k Sanitačnímu řádu školních jídelen zaměřený na mimořádná opatření při výdeji pokrmů.
3. Instrukce pro práci provozního personálu v rámci sanitace (úklidu, čištění a dezinfekce).